Участници

Urban Development Forum 2022
19 September | Hyatt Regency Sofia

Калоян Карамитов

урбанист, Сдружение за градски политики

Калоян завършва магистратура по урбанизъм в УАСГ през 2016 година. След това участва в разработването на общи устройствени планове на общини, стратегически документи (Целенасочена инвестиционна програма), води лекции по ГИС и използване на подходящи техники за представяне на градски анализи като председател и член на Асоциацията на студентите по Урбанизъм в България (АСУБ). Координатор е на събития от ONE ARCHITECTURE WEEK, участник и ръководител на градски изследвания (Възможният Капан, Река Марица, Сподели Квартала). Участва в международни обмени и работилници за развитие на градската среда (UPWARD Turin), културен диалог и справяне с екологичните проблеми. Между май 2017 г. и юли 2020 г. той е част от екипа на Визия за София, където организира и координира темите за устройственото планиране, градската среда и транспорта. От август 2019 до декември 2021 г. е част от екипа на общинско предприятие Софияплан, заемайки позицията на урбанист. LinkedIn