Участници

Urban Development Forum 2022
19 September | Hyatt Regency Sofia

Лиляна Павлова

вицепрезидент, Европейска Инвестиционна Банка

Иван Шишков

служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

Надя Данкинова

изпълнителен директор, Фонд за устойчиви градове

Дончо Барбалов

заместник-кмет по направление Финанси и здравеопазване, Столична община

Арх. Здравко Здравков

главен архитект, Столична община

Арх. Ангел Захариев

основател, А и А Архитекти

Адина Уелш

изпълнителен директор България, Raiffeisen Property Holding International, член на УС, Български съвет за зелено строителство

Давид Давидов

управляващ партньор, Garitage Park

Борислав Точевски

съсобственик, Green District

Георги Киров

партньор, директор, инвестиционни консултантски услуги, Colliers

Арх. Весела Вълчева-МакГий

управляващ партньор, Triple Green Building Group Bulgaria, член на УС, Български съвет за зелено строителство

Калоян Карамитов

урбанист, Сдружение за градски политики

Арх. Димитър Ахрянов

главен архитект, община Пловдив

Любо Георгиев

Сдружение за градски политики

Арх. Десислава Стоянова

проектант, Мотто студио

Ива Петкова

Директор дирекция, Фонд за устойчиво градско развитие

Дезмънд Гарднър

съветник по финансови инструменти, Европейска инвестиционна банка

Йева Залите

отдел Финансови инструменти и връзки с международните финансови институции, ГД Регионална политика, Европейска комисия

Камен Кръстев

управител, Градът Медиа Груп

Христо Станкушев

Сдружение за градски политики

Арх. Петър Петров

директор, НИНКН

Ангелина Тодорова-Бонева

гл. директор Стратегическо планиране и програми за регионално развитие, МРРБ

Нурхан Реджеб

урбанист, Place Make

Владимир Ботушаров

управляващ съдружник, Нордикс Инвест

Ивайло Петков

председател на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика

Весна Балтина

Заместник-кмет Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата, Община Бургас

Strategic partner

Green partner

Exclusive sponsor

Golden sponsor

With the support of

Partners

Media partners

Research & database platform