Strategic partner

Green partner

Exclusive sponsor

Golden sponsor

With the support of

Partners

Media partners

Research & database platform

Urban Development Forum 2022

За постигането на устойчивост е необходимо да се работи интегрирано. Планирайки инвестиция в транспорта, е необходимо да целим и екологични и социални ефекти. Подготвяйки проект за ремонт на улица, трябва добре да сме помислили как той ще се отрази върху икономическата активност и облика на града. Въвеждайки нова система за събиране на отпадъци е задължително да сме отчели навиците на хората на място и да сме помислили как тази система ще стане част от по-голямата концепция за кръгова икономика. Дори и това да не е масовата практика, примери за интегриран подход в България има.

На тазгодишното издание на Urban Development Forum, организиран от Градът Медиа Груп в стратегическо партньорство с Европейската инвестиционна банка, ще се фокусираме върху добрите практики на интегрирано планиране, процедиране и реализация на проекти в различни сфери и в различни български градове. Ще покажем как интегрирането на заинтересовани страни, финансови инструменти, организационен и ресурсен капацитет води до по-устойчиви резултати.

Програмата на форума има 4 основни тематични фокуса - екология, икономика, социални взаимоотношения и естетика. Тези фокуси отразяват приоритетите, по които работят европейските институции и са широко приети като основополагащи за постигането на устойчивост. При обсъждането на всеки един от четирите фокуса ще показваме и връзките му с останалите, за да покажем важността на междусекторните действия.

Urban Development Forum 2022 се реализира в партньорство с Българския съвет за устойчиво развитие като част от World Green Building Week.

Основни акценти

EIB в подкрепа на устойчивото градско развитие. Развитие на зелени градски проекти, които подобряват качеството на живот.

Гъвкави инструменти и източници за финансиране на градско развитие. Преодоляване на градските дефицити чрез интегриране на публичен и частен ресурс.

 

 

Градска среда, социална инфраструктура и публични пространства – ключови инвестиционни проекти, планове за развитие и предизвикателства пред българските общини.

Urban talks 2022: Развитие на градските територии: модели и приоритети.
 

 

 

Територии с потенциал за развитие: модели за регенерация и трансформация на терени с отпаднала необходимост в привлекателни градски мултифункционални пространства.

Активните инвестиционни зони в българските градове - приоритети и модели за развитие. Мащабните инвестиционни проекти като двигател за градско развитие.

 

Регистрация

Регистрацията ще бъде активна скоро ...

Аудитория

Представители на български и европейски ресорни институции

Представители на български и европейски ресорни институции

Представители от оперативните програми, финансиращи градски проекти

Представители от оперативните програми, финансиращи градски проекти

Представители на държавни агенции и комисии

Представители на държавни агенции и комисии

Kметове и представители на общини

Kметове и представители на общини

Инвеститори и инвестиционни фондове

Инвеститори и инвестиционни фондове

Консултантски компании

Консултантски компании

Проектанти, урбанисти

Проектанти, урбанисти

Банки и фондове за финансиране на градски проекти

Банки и фондове за финансиране на градски проекти

Строителни компании

Строителни компании

Доставчици на иновативни продукти и решения за градски проекти

Доставчици на иновативни продукти и решения за градски проекти

Правни и одиторски компании

Правни и одиторски компании

Градски лидери

Градски лидери