Участници

Urban Development Forum 2022
19 September | Hyatt Regency Sofia

Весна Балтина

Заместник-кмет Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата, Община Бургас

Весна Балтина е магистър по банково дело. Специализирала е финанси и кредитен анализ в Международния банков институт - Лондон. Има двадесет годишна професионална кариера във финансовата сферата.

От 2017- та година е част от екипа на Община Бургас като експерт в дирекция "Европейски политики и програми" с основни отговорности в подготовката на финансови модели, бизнес планове и финансови анализи. Участвала е в разработването и изпълнението на проекти по различни международни и национални програми.

Владее английски и руски език.

Основните отговорности са свързани с реализиране и завършване на одобрените в настоящия програмен период проекти, както и със стратегическото планиране за новия програмен период. Отговаря и за екологичните политики на Община Бургас, и адаптацията към промените на климата.