Участници

Urban Development Forum 2022
19 September | Hyatt Regency Sofia

Ивайло Петков

председател на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика

Ивайло Петков, завършва УАСГ София, през 1996г.
Основател на архитектурно бюро ДЕСЕТ АМ, през 2001г.
От 2001г. е докторант в УАСГ архитектурен факултет, катедра Градоустройство, с докторска теза: Урбанистични симулации.
От 2004г. е редовен асистент в УАСГ, архитектурен факултет, катедра Обществени сгради.
От основаването си до сега архитектурното бюро 10АМ е проектирало основно обществени сгради в сложен урбанистичен контекст или функционално предназначение.
До 2012г. 10АМ има проектирани над 130 обекта с обща разгъната застроена площ над 700000кв.м, голяма част от тях са реализирани, като:
-           Център за култура и дебат „Червената Къща“, 2001-02г.
-           Жилищни сгради, гр.Несебър, 2004-07г.
-           Текстилна конструкция, Аквапарк Несебър, 2005г.
-           Жилищна сграда,св. Влас, 2008г.
-           Дом за временно настаняване на чуждестранни граждани, гр.Любимец, 2008-10г.
-           МБАЛ Люлин, гр.София, 2006-09г.
-           Комплекс КРЕДО, с.Трудовец, 2007-10г.
-           Текстилна конструкция, Марицагардън, гр.Пловдив, 2010г.
-           Административна сграда, гр.София, 2008-11г.
-           Спортни тренировъчни зали ТРИНИТИ, гр. Варна, 2011-2012г.
От 2010г. до днес 10АМ, разработва серия конкурсни проекти с иновативни технически и енергоефективни решения.