Участници

Urban Development Forum 2022
19 September | Hyatt Regency Sofia

Ангелина Тодорова-Бонева

гл. директор Стратегическо планиране и програми за регионално развитие, МРРБ

Ангелина Бонева в момента изпълнява длъжността директор ГД СППРР в МРРБ. Преди това е била директор управление „Проектна информация и финансиране“ във Фонд на фондовете. Водещ специалист е в областта на стратегическото планиране, европейските фондове и програми. Ангажирана е още в екипа на Министерството на финансите, който разработва и договаря с Европейската комисия Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) 2007-2013 г., основа за първите европейски фондове в България като член на ЕС. Участва активно и впоследствие при преговорите по Споразумението за партньорство (СП) 2014-2020 г. Представлява България на международния партньорски преглед по Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г. След 2014 г. е съдействала по иновационни въпроси на Съвместния изследователски център (JRC) в гр. Брюксел и на Клъстер за аеро-космически технологии, изследвания и приложения (CASTRA). От 2015 г. се е посветила на развитието на финансови инструменти за инфраструктурно и бизнес развитие, както и подкрепата за подобряване на финансовата култура в България.

Завършила е философия, политика и икономика (PPE) в Оксфорд, съвместна магистратура по европейски въпроси от Грац, ЦЕУ, Европейската академия (EURAC) и Европейския институт по публична администрация (EIPA). Има и специализация в ENA, Франция.