Участници

Urban Development Forum 2022
19 September | Hyatt Regency Sofia

Дезмънд Гарднър

съветник по финансови инструменти, Европейска инвестиционна банка